Home » Marketing in prodaja (stran 11)

Marketing in prodaja

Poglavje 14: Na kaj moramo biti pozorni pri oblikovanju podjetniškega teama – skupine?

Z razvojem podjetja dobiva podjetnik – ustanovitelj oziroma podjetniška skupina vse več managerskih vlog, zato se mora v podjetju postopoma oblikovati učinkovita podjetniška skupina. Podjetniki – lastniki so bolj ali manj uspešni pri oblikovanju svojega podjetniškega teama. Upešne podjetniške skupine se od manj uspešnih razlikujejo ...

Preberi več »

Poglavje 13: VODSTVENA SKUPINA IN KADRI – Zakaj so za uspešen razvoj podjetja pomembnejši ljudje, ki ga vodijo, kot pa tehnologija?

Raziskave, ki so bile opravljene med malimi podjetniki po vsem svetu, kažejo, da je uspešnost podjetja močno odvisna od kvalitete upravljalskega tima v podjetju. Management tim ima ključno vlogo pri spreminjanju dobre poslovne priložnosti v uspešno podjetje, seveda pa si po drugi strani mala podjetja  ...

Preberi več »

Poglavje 11: Dizajn in razvoj novih proizvodov in storitev

V današnjem času ko za napačne odločitve tako na gospodarskem kot političnem področju radi uporabljamo besedo »kriza«, je uspeh posameznih podjetij kot tudi nacionalnih ekonomij kritično odvisen od sposobnosti ustvarjanja in proizvajanja inovativnih, uporabnih in privlačnih proizvodov in storitev. Razmere na svetovnih trgih so se ...

Preberi več »

Nič ni boljšega kot “nišni marketing”!

Lepota t.i. nišnega marketinga je, da nikoli ni težko priti na dan z novo „nišno idejo“. Vsem tistim, ki nekako nimate ideje za nadgradnjo vašega obstoječega ali razvoj novega produkta, ki cilja na novo strukturo potrošnikov, lahko z gotovostjo zatrdim, da idej ne bo nikoli ...

Preberi več »

Poglavje 9: Prodajne cene

Tudi vi se boste verjetno strinjali s trditvijo, da je najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na nakupne odločitve potrošnikov, cena proizvodov oz storitev. Cena je denarna vrednost proizvodov/storitev, ki se oblikuje na trgu. Cena, ki jo je kupec pripravljen plačati pove, kakšno vrednost mu določeni proizvodi ...

Preberi več »

Poglavje 7: Načrt trženja ll.

V prejšnjem poglavju sem omenil kako lahko podjetje s svojimi kupci doseže kvalitetne in kreativne odnose ter, da je zato potrebnih več razvojnih faz. Osredotočanje na kupca o čemer sem pisal v prešnjem poglavju, je samo začetek vzpostavljanja takšnega odnosa, potrebno pa se je osredotočiti ...

Preberi več »

Kako se bo internet spremenil v letu 2009 in 2010!

Prejšnji teden sem se udeležil on-line debate nekega znanega ameriškega podjetja, kjer so podjetniki in direktorji marketinga skozi sistem on-line konference razpredali o napovedih gibanja trendov spletnega marketinga v letu 2009 in 2010. Glede na to, da je spletni marketing danes najbolj učinkovit pristop h ...

Preberi več »

Poglavje 6: Načrt trženja

Z načrtom trženja podjetje opiše, kako bo doseglo načrtovano prodajo. V njem podjetje predstavi svoj trženjski splet, ki ga je oblikovalo z namenom aktivnega vpliva na povpraševanje po svojih izdelkih oz storitvah. Sestavine trženjskega spleta so proizvod ali storitev, prodajne cene, prodajne poti oziroma distribucija ...

Preberi več »

Poglavje 5: Ekonomika poslovne zamisli II

V prejšnjem poglavju smo lahko prebrali, kako se lotiti izdelave ekonomike poslovanja in tudi kako se lotiti priprave finančnih izkazov. V tokratnem poglavju, ki je nadeljevanje prešnjega pa bomo spoznali kakšno vlogo ima denarni tok pri poslovanju podjetja, kako izračunamo »točko preloma« ter zakaj je ...

Preberi več »

Poglavje 4: Ekonomika poslovne zamisli

Znano je, da lastniki oz upravitelji podjetij vse prepogosto zanemarjajo finančna vprašanja. Ne zavedajo se namreč, da je ravno poznavanje finančnih vprašanj ključnega pomena za uspešno poslovanje podjetja. Finančne projekcije se sicer delajo nazadnje – šele potem, ko ste že raziskali trg, naredili načrt trženja, ...

Preberi več »

Poglavje 3: Tržne raziskave in analiza trga II.

V prejšnjem poglavju smo se dotaknili pomena tržnih raziskav, definirali njihov namen in opredelili njihove vrste. V tokratnem poglavju boste spoznali skozi katere faze mora iti vsako podjetje pri izvajanju analize trga, se dotaknili nekaterih etičnih vprašanj, ki se ob tem postavljajo, spoznali boste kako ...

Preberi več »