Ustvarili smo več kot 2000 uspešnih projektov. Ponosni smo na vsakega izmed njih.

 

il ambienti pohistvo

POHIŠTVO IL AMBIENTI D.O.O

Naročnik:

Matej Sukič, IL Ambienti

Za projekt smo naredili:

Predstavitev projekta

Optimizacijo za iskalnike oz. SEO smo za podjetje IL Ambienti pričeli izvajati 1. aprila 2017 in že v manj kot dveh mesecih smo dosegli velik napredek pri nekaterih zelo zahtevnih ključnih besedah. IL Ambienti se namreč ukvarjajo s prodajo pohištva, panogo, ki je zelo konkurenčna. Poleg prevajalskih in računovodskih storitev je tudi ena najzahtevnejših za optimizacijo.

Izbira ključnih besed

Ker je njihova ponudba pohištva zelo obsežna, smo jim predlagali, da se najprej osredotočimo na optimizacijo posameznega segmenta produktov, kasneje pa dodamo še ostale. S tem smo občutno zmanjšali začetno investicijo in tveganje za neuspeh, napredek na iskalnikih pa je bil precej hitrejši, kot če bi že v začetku delali na vseh prodajnih segmentih.

Skupaj z direktorjem podjetja IL Ambienti smo kot prioriteten segment izbrali kuhinje. Z analizo ključnih besed in preverjanjem števila mesečnih iskanj za posamezno ključno besedo, smo prišli do 21-ih ključnih besed, ki najbolj opisujejo ponudbo kuhinj v podjetju in imajo dovolj mesečnih iskanj, da se jih splača optimizirati. Ker je optimizacija za ključno besedo ‘kuhinje’ zelo zahtevna smo pričakovali, da bo napredek nekoliko počasnejši, zato smo se v prvem mesecu največ posvečali optimizaciji bolj specifičnih ključnih besed, kot sta npr. ključni besedi ‘kuhinje Alples’ in ‘retro kuhinje’. Ta strategija se je izkazala kot pravilna, saj smo pri nekaterih bolj specifičnih besedah napredovali za več kot 20 mest in to v manj kot dveh mesecih.

[KLJUČNA BESEDA][Mesto na začetku - 1. april][Mesto na 23. maj]
[kuhinje alples] [33] [7]
[retro kuhinje] [slabše od 50] [3]

  

Delo na optimizaciji                    

Po analizi in izbiri ključnih besed smo pričeli z analizo spletne strani, kjer smo našli nekaj napak oz. priložnosti za izboljšave, sicer pa je bila spletna stran že v začetku precej dobro prilagojena iskalnikom. Po opravljenih popravkih (ON-site SEO) smo pričeli z OFF-site optimizacijo.

Najprej smo analizirali obstoječe povezave, za kar smo uporabili orodja Moz, SEO SpyGlass in Google Search Console, saj je zaradi nepopolnih podatkov potrebno povezave vedno preveriti z več orodji.

Preverili smo, ali ima spletna stran mogoče že kakšne slabe povezave, ki bi jih bilo potrebno odstraniti, primarno pa povezave preverjamo zato, da vidimo kakšen profil povezav stranka že ima in katere povezave najbolj potrebuje, pridobivanju le teh pa se potem tudi najbolj posvetimo. V naslednjem koraku je bilo potrebno poiskati vire za pridobivanje povezav.

6 najboljših izboljšav pozicij


6 najpomembnejsih izboljsav

To zajema analizo povezav konkurenčnih podjetij, iskanje novih, predvsem tematsko povezanih virov itn. Potencialne vire za povezave smo pred samo objavo povezave tudi preverili, saj povezav nikakor ne želimo pridobivati s slabih virov. S tem se praktično izognemo kaznovanju s strani Googla, saj lahko v tem primeru pride do velikega padca na iskalnikih.

Povezave pridobivamo na več različnih načinov, saj različni viri zahtevajo različen pristop, z univerzalnim pristopom pa bi bila realizacija precej slabša. Pridobivanje povezav je zgodba, ki se nikoli ne konča, poleg tega pa stalno spremljamo stanje indikatorjev in dogajanje v iskalnikih in glede na analizo prilagajamo način dela.

V osnovi sicer način dela ostaja enak, prilagajamo le manjša variabilna dela, saj je to najboljša rešitev, ki nam omogoča, da vedno delamo tako, kot je v določenem momentu najbolje, poleg tega pa se osnova ne spreminja, kar nam prinese večjo stabilnost.

 

 

Trenutni rezultati                        

V spodnji tabeli so navedene nekatere izbrane ključne besede, za vsako besedo pa je navedeno tudi mesto v iskalniku Google.si pred optimizacijo in mesto na dan 23. maj 2017.

[KLJUČNA BESEDA][Mesto na začetku - 1. april][Mesto na 23. maj]
[akcija kuhinje] [42] [18]
[alples kuhinje] [slabše od 50] [7]
[ewe kuhinje] [7] [3]
[kuhinja] [29] [12]
[kuhinja nolte] [4] [2]
[kuhinje] [21] [10]
[kuhinje akcija] [slabše od 50] [12]
[kuhinje alples] [33] [7]
[kuhinje cene] [48] [23]
[kuhinje ewe] [8] [3]
[kuhinje nolte] [4] [2]
[moderne kuhinje] [slabše od 50] [14]
[ponudba kuhinj] [29] [20]
[retro kuhinje] [slabše od 50] [3]

Z izboljšanjem mest na iskalniku smo vidnost na Googlu izboljšali za 29%, pred optimizacijo je spletno stran ILambienti.com na Googlu videlo le 37% iskalcev, sedaj pa že 66%. Če seštejemo mesečna iskanja vseh izbranih besed, to pomeni, da jih je prej vsak mesec videlo približno 4.800 iskalcev, sedaj pa dobrih 8.500, kar je res velika razlika. Trenutni rezultati so glede na tako kratko časovno obdobje odlični, ampak tu se naša zgodba seveda še ne konča.

 

Kaj pa sedaj?                     

Z optimizacijo nadaljujemo in tudi v prihodnjih mesecih pričakujemo napredek, s stranko pa se že dogovarjamo o optimizaciji dodatnega prodajnega segmenta. O napredku vas bomo sproti obveščali v tej študiji primera, saj jo bomo sproti posodabljali z novimi rezultati.

Si pripravljen da začnemo s projektom? Z lastnimi besedami ga opiši in poskrbeli bomo, da bo prodajno uspešen

Začnimo vaš projekt