Kratice so kraljice ali mali slovar pojmov spletnega marketinga

Maj 5, 2010
Maj 5, 2010

Med brskanjem po internetnih vsebinah naletimo na vse polno kratic, ki zakrivajo zveneče pomene še bolj zvenečih izrazov. Še posebno v marketinškem svetu se radi poslužujemo bližnjic, ki nam olajšajo korespondenco. No, pogosto tudi oteži, če akronima ne poznamo.
Lahko bi rekli, da smo izumili svojstven jezik, s katerim komuniciramo med seboj tisti, ki delamo v internetnem poslu.
slovarVelikokrat se spozabimo in tudi v pogovoru z naročniki govorimo v našem »spletnem jeziku« in pozabljamo, da morda ne poznajo okrajšav terminov spletnega marketinga. Prav tako kot mi ne poznamo strokovnih izrazov, ki so domači našim naročnikom iz njihovih panog.
Zato sem za vas prebrskala splet in zbrala najpogostejše kratice, ki jih uporabljamo v spletnem marketingu. Mali slovar vam bo v pomoč, ko nam bo po telefonu ušel CTR, v elektronskem sporočilu SEO ali na sestanku CRM.


Mali slovar kratic spletnega marketinga

API

Application Programming Interface

skupek funkcij, procedur, metod in objektov, ki jih določen program uporablja za nemoteno delovanje na operacijskem sistemu; uporablja se za izdelavo računalniških aplikacij

APP

Application Software

računalniška oprema, ki omogoča uporabniku izvajanje enostavnih in sestavljenih nalog; najpogostejše vrste apliakcij so urejanje besedila, urejanje preglednic, avdio in video predvajalniki

ASP

Application Service Provider organizacija (podjetje), ki ponuja računalniške storitve preko svetovnega spleta; v ožjem pomenu razumemo ta pojem kot dostopnost uporabnikov do določenih spletnih aplikacij preko standardnega protokola HTTP.

B2B

Business To Business

poslovanje na medorganizacijskem trgu

B2C

Business To Customer poslovanje na trgu končnih uporabnikov

CPC

Cost Per Click

cena na klik na oglasa

CPM

Cost Per Mile

cena na tisoč prikazov oglasa

CPR

Cost Per Registration cena za posamezno registracijo na spletni strani (uporabljamo pri Google oglaševanju)

CPS

Cost Per Sale

cena za posamezno prodajo (uporabljamo pri Google oglaševanju)

CR

Conversion Rate

razmerje med tistimi obiskovalci, ki sprožijo konverzijo na spletni strani (oddaja povpraševanja, naročilo, prijava na e-novice, poslano sporočilo ipd.)

CRM

Customer Relationship Management

upravljanje odnosov s kupci; koncept, kako v organizacijo vpeljati načine in poslovne procese za čim boljše odnose z naročniki

CRO

Conversion Rate Optimization

optimizacija spletne strani z namenom povečati število konverzij

CTR

Click-Through Rate

razmerje med kliki in prikazi oglasov

FAQ

Frequently Asked Questions

pogosto zastavljena vprašanja; zbir le-teh pogosto vključimo na spletno stran z namenom informiranja

HTML

Hyper Text Markup Language

značevalni jezik za izdelavo spletnih strani

HTTP

HyperText Transfer Protocol

glavna metoda za prenos informacij na spletu; prvotno je namenjen objavljanju in prejemanju HTML strani

IP

Internet Protocol

32-bitno število, ki natančno določa računalnik v omrežju Internet

LPO

Landing Page Optimization

optimizacija spletne strani, kamor poveže oglas na spletu

ROC

Run Of Category način prikazovanja oglasov – preko celotne kategorije (na primer po naboru spletnih strani v kategoriji “lifestyle”)

ROI

Return On Investment

ekonomski parameter, ki primerja izdatke in prihodke za investicije; prikazujemo ga v odstotkih

RON

Run Of Network način prikazovanja oglasov – preko celotne mreže spletnih strani

ROS

Run Of Site

način prikazovanja oglasov – po celotni spletni strani (upoštevajoč vse podstrani)

RSS

Really Simple Syndication

uporablja se za nudenje kratkih opisov spletnih vsebin skupaj s povezavo na celotno različico

SEM

Search Engine Marketing

promocija spletnih strani preko iskalnikov

SEO

Search Engine Optimization

proces izboljšanja števila in kakovosti obiska spletnih strani preko naravnih rezultatov v iskalniku

SMM

Social Media Marketing

promocija spletnih strani socialnih medijev

SMO

Social Media Optimization

proces izboljšanja števila in kakovosti obiska spletnih strani preko vsebine na socialnih medijih

SOV

Share Of Voice

v odstotkih izmerjeno število prikazov vaših oglasov v primerjavi s številom prikazov, ki bi jih lahko dosegli; npr. če je SOV 25%, je bil naš oglas prikazan na vsake štiri oglase

URL

Uniform Resource Locator internetni “naslov” spletne strani kot na primer http://www.povecajobisk.si/kako_deluje.html

USP

Unique Selling Proposition

konkurenčna prednost – kaj nas loči od konkurence, ki prepriča potencialne kupce v nakup

WWW

World Wide Web

del interneta, ki vsebuje spletne strani, vidne z brskalnikom (npr. Internet Explorer)


Internet je živ organizem, ki zelo hitro raste in se razvija. Izmišljamo si nove in nove kratice, ki jih okronamo in postavimo na prestol spletnega jezika. Uporabite ta seznam kratic, ko vam bomo pozabili na enostaven način interpretirati poročilo vaše oglaševalske kampanje ali le opisati, kako lahko izboljšate spletno stran in jo oborožite s prodajno vsebino.
Želim vam lep dan in veliko uspeha!
Spletnik marketing

Bodite na tekočem s trendi v digitalnem marketingu

Prijavite se na e-novice

Ocenite to stran

Politika piškotkov

To spletno mesto uporablja piškotke.

Z nadaljevanjem uporabe strani se strinjate z uporabo le-teh.

Kliknite za več informacij o piškotkih.