Poglavje 18: Terminski plan

Apr 22, 2009
Apr 22, 2009

Terminski plan je okvir, v katerega so vpete vse aktivnosti planiranja novega podjetja, od identifikacije poslovne ideje do realizacije te ideje z ustanovitvijo novega podjetja. Terminski plan kaže časovni okvir in medsebojno odvisnost vseh večjih aktivnosti, ki so potrebne za lansiranje vašega podjetja in realizacijo ciljev. Terminski plan je torej bistveni del poslovnega načrta, saj kaže povezavo med različnimi aktivnostmi v podjetju in časovni vidik njihove povezanosti (kaže, koliko časa traja posamezna aktivnost in kdaj se lahko začne druga). Poleg tega, da je to pripomoček za planiranje in da prikazuje roke, kritične za uspeh podjetja, je dobro pripravljen terminski plan lahko tudi izjemno učinkovito prodajno orodje za pridobitev denarja s strani potencialnih investitorjev. Dobro pripravljen realističen terminski plan kaže na zmožnost management teama, da načrtuje rast podjetja na tak način, da priznava ovire in minimizira tveganja investicij.
Pomembno je, da podjetje terminski plan pripravi po mesecih za obdobje vsaj enega leta, lahko pa tudi za daljše obdobje. V terminski plan je potrebno vključiti vse aktivnosti, ki so kritične za specifično podjetje, npr. razvoj proizvoda ali storitve, planiranje trga, program prodaje, proizvodnjo in ostale operacije. V terminski plan je potrebno vključiti natančne podatke o posameznih aktivnostih, da lahko prikažete roke in glavna opravila, ki so potrebna za izvedbo neke aktivnosti. Najpogstejša napaka, ki jo podjetniki napravijo pri izdelovanju terminskega plana je prevelik optimizem pri napovedovanjučasa trajanja aktivnosti. V nadaljevanju je v terminskem planu potrebno tudi utemeljiti vse dejavnike, ki vplivajo na navedene roke trajanja aktivnosti.
Pregled najpomembnejših aktivnosti in njihovih rokov pri planiranju novega podjetja:
1.Registracija podjetja.
2.Končanje načrtov in razvoja.
3.Dokončanje prototipov ali testnih različic (Prvi ključni datum. Izpolnitev tega načrta je lahko otipljivo merilo sposobnosti podjetja, da doseže zastavljene cilje).
4.Pridobitev prodajnih predstavnikov (tržnikov).
5.Prikaz proizvoda na sejmih.
6.Pridobitev distributerjev in prodajalcev.
7.Začetek produkcije in delovanja (Drugi ključni datum. Ta je povezan z doseganjem željenega dohodka podjetja).
8.Prejem prvih naročil.
9.Prva prodaja in dobava (Ta datum se neposredno nanaša na kredibilnost podjetja in potrebe po kapitalu).
10.Plačilo prvih računov (kasiranje).
Terminski plan mora prikazati tudi naslednje stvari in njihov pomen za razvoj podjetja:
1.Število vodilnega osebja.
2.Število produktnega in operativnega osebja.
3.Dodatke k prostorom in opremi.

V terminskem planu mora podjetje upoštevati tudi možnost odstopanja dejanskih rokov za izvedbo posamezne aktivnosti od planiranih, zato je potrebno preučiti tudi kakšen vpliv ima nedoseganje zastavljenih rokov na uspeh podjetja, še posebej kadar govorimo o potencialni nevarnosti preživetja in potreb po kapitalu.

Pri pripravi terminskega plana si lahko podjetje pomaga tudi z računalniškimi projekcijami, ki jih omogočajo nekatera programska orodja razvita posebej za potrebe projektnega managementa. Programi na splošno omogočajo prikazovanje aktivnosti s pomočjo različnih diagramov, prikaz kritičnih poti za optimizacijo projektov, kot dodatno možnost pa tudi izračun različnih kazalcev uspešnosti, analizo zaostankov, porabe virov, stroškov in druge analize.

Iz prejšnjih člankov:
Poglavje 1: Planiranje strategije podjetja
Poglavje 2: Tržne raziskave in analiza trga I.
Poglavje 3: Tržne raziskave in analiza trga II.
Poglavje 4: Ekonomika poslovne zamisli I.
Poglavje 5: Ekonomika poslovne zamisli II
Poglavje 6: Načrt trženja I.
Poglavje 7: Načrt trženja II.
Poglavje 8: Načrt trženja III. (Izdelek in njegove prodajne poti)
Poglavje 9: Prodajne cene
Poglavje 10: Tržno komuniciranje
Poglavje 11: Dizajn in razvoj novih proizvodov in storitev
Poglavje 12: Proces oblikovanja novega proizvoda/storitve v podjetju
Poglavje 13: VODSTVENA SKUPINA IN KADRI – Zakaj so za uspešen razvoj podjetja pomembnejši ljudje, ki ga vodijo, kot pa tehnologija?
Poglavje 14: Na kaj moramo biti pozorni pri oblikovanju podjetniškega teama – skupine?
Poglavje 15: Nagrade in spodbude – zakaj je podeljevanje nagrad lahko ključno za obstoj podjetja?

Poglavje 16: Vloga podjetniških managerjev pri prehodu iz malega v veliko podjetje
Poglavje 17: Pravilno razporejen čas podjetnika in ostalih članov teama, je lahko odločilen za rast in uspeh podjetja.

Bodite na tekočem s trendi v digitalnem marketingu

Prijavite se na e-novice

Ocenite to stran

Politika piškotkov

To spletno mesto uporablja piškotke.

Z nadaljevanjem uporabe strani se strinjate z uporabo le-teh.

Kliknite za več informacij o piškotkih.