Študija primera: Partnerji že 10 leto – Kako klasično prodajo nadomesti izjemna spletna prodaja, v zelo konkurenčni panogi

Feb 7, 2024
Feb 7, 2024

Odejini šivalni stroji so v pogonu že od davnega leta 1932. Že od nekdaj je blagovna znamka sinonim za kvaliteto, ki se jo že skoraj označuje za slovensko dediščino. Ni dvoma, da so se v 91 letih poslovanja morali prilagoditi na marsikatero novost. Ena glavnih pa je bila tudi prehod prodaje in uveljavljanje blagovne znamke Odeja na spletu.


Prva Odejina spletna trgovina je bila v medsebojnem partnerstvu narejena že davnega leta 2013. Do danes se je spletna trgovina prenovila že trikrat, vedno pa je prenovo spremljal tudi večji poslovni cilj – dvig prodaje in branding preko spleta. Ker gre za podjetje z dolgoletno tradicijo, je bila tudi tranzicija v spletno prodajo in vpeljava novih digitalno-marketinških prijemov precej dolga, postopna in previdna, da smo prišli do točke kjer smo danes – ko spletna prodaja dejansko predstavlja glavnino vsega letno ustvarjenega prometa.


Za zadovoljnega naročnika že 10 let utrjujemo vodilni položaj v industriji s sledečimi spletnimi storitvami:

Izjava stranke

izjava stranke odeja.si

Izziv naročnika pred pričetkom sodelovanja

Glavni izziv na začetku je bil, ali samostojno izvajanje oglaševalskih kampanj na Facebooku in Googlu res predati v izvajanje zunanjemu partnerju, saj za resne marketinške aktivnosti sami niso imeli dovolj internega znanja in časa. 

Po eni strani niso vedeli, kaj od oglasnih kampanj sploh lahko pričakujejo, po drugi strani pa so jim nezadovoljivi lastno pridobljeni rezultati vseeno sporočali, da določen potencial ostaja neizkoriščen in da bo nekaj potrebno spremeniti. 

Poleg tega je Odeja podjetje ustaljenih procesov in načel, s čimer se gotovo lahko poistoveti marsikatero slovensko podjetje. Skrb, da z napačno potezo pokvarijo svoj ugled ali celo utrpijo poslovno škodo, je bila zagotovo prisotna, a smo po predstavitvi začetnih ugotovitev kmalu začeli govoriti enak jezik, prodajni rezultati pa so skupaj z medsebojnim zaupanjem in transparentnim pristopom pričeli eksponentno rasti.

Kako je danes?

odeja spletna trgovina

Naročnik je v spletno prodajo vstopil brez zadostnih predhodnih izkušenj in znanja

Za naročnika je bil to precejšen miselni preskok in izziv. Šlo je za prvi resnejši korak v okviru skupnega sodelovanja in minimalno potrebnih marketinških prijemov na spletu od katerih nismo želeli odstopati.


Naročnik je imel lastno marketing ekipo, ni pa imel željenega prodajnega rezultata

Naročnik zaradi narave svojega dotedanjega poslovnega modela, lastne marketing ekipe za spletno trgovino praktično sploh ni imel. Ekipa, ki pa je bila zadolžena za marketing pa je razpolagala s premalo znanja in izkušenj na področju spletnega marketinga, saj so v digitalni svet šele vstopali.


Naročnik je imel zgolj osnovno znanje o Google Ads oglaševanju

Naročnik je sicer poznal opcijo zakupa ključnih besed, samo ozadje delovanja in koncept primerne izvedbe pa sta mu bila popolna neznanka.

Kako je danes?

odeja google ads


Naročnik še nikoli ni resno vlagal v SEO

Naročnik zaradi popolnoma nove spletne trgovine na Google med organskimi rezultati sploh še ni rangiral, štartal je torej s povsem ne optimizirano spletno trgovino.

Kako je danes?

seo optimizacija odeja.si


Naročnik je bil del zelo konkurenčne branže spletne prodaje

Njihovi glavni spletni konkurenti so bili digitalno-marketinško zelo agresivni ponudniki spalnega programa (Dormeo, Vitapur, Jysk, Lesnina, Moemax, kasneje tudi Ikea in ostali).


Naročnik je razpolagal s precej omejenim začetnim finančnim proračunom za izvedbo, glede na vložke glavnih konkurentov

Ker je šlo za povsem novo spletno trgovino in povsem nepoznano področje za naročnika, v smislu delovanja oz. predvidenih prodajnih izplenov, je naročnik pristopil k izvedbi s precej omejenimi začetnimi marketinškimi sredstvi in s precejšno mero nesigurnosti, kljub močni želji, da jim preboj na spletu uspe.

Pristop k izzivu in strategija izvedbe

Predstavitev pomembnih začetnih dejstev in realnih pričakovanj

Postaviti je potrebno realna začetna pričakovanja, naročniku pomagati razumeti vse faze skozi katere mora vsak spletni trgovec, če želi narediti preboj in na spletnem trgu tudi preživeti. Pomagati je treba predvsem dobro razumeti kaj so pasti premajhnih vložkov v zagon spletne trgovine in predvsem naročniku predstaviti realno pričakovane začetne prodajne izplene, ki so v neposredni povezavi s primernostjo začetnega vložka in dejansko kakovostjo izvedbe oglaševalske strategije.

Analiza iskalnega potenciala

Še posebno, kadar se vstop na trg gradi od samega začetka, je pomembno natančno vedeti kakšen je sploh poln spletni potencial na trgu in s tem tudi dejanski možen izplen skozi čas (kvartalni cilji), da lahko pristopiš k izvedbi pravilno, proaktivno in predvsem v dovolj velikem začetnem obsegu, glede na konkurenčnost branže.

iskalni potenical odeja.si

Analiza glavnih konkurentov

Z jasnim pogledom v aktivnosti glavnih konkurentov smo za naročnika uspeli postaviti minimalno nujno potreben izvedbeni okvir, način izvedbe in predvsem potreben standard izvedbe. Uspeli smo ugotoviti kje se za naročnika nahajajo priložnosti za hiter preboj v ospredje na podlagi slabosti v digitalnem nastopu ostalih konkurentov in katera so vsa tista področja na katerih bo potrebnega več časa in dela za konkretno viden spletni izplen.

analiza konkurence odeja.si

Postavitev jasne strategije vstopa

Z natančno začetno analizo in vsemi vhodnimi informacijami, smo naročniku predstavili najbolj primerno digitalno strategijo vstopa, razdeljeno po fazah, ki so bile razvrščene v kvartalni plan za vsako od potrebnih izvedbenih področij po sistemu: kdo – kaj – do kdaj – zakaj – in kaj če ne. 

Zasnova potrebnih vsebinskih sklopov

Spletna trgovina je imela za enega glavnih ciljev, od samega začetka visoke organske pozicije (SEO). Te pa poleg zahtevane tehnične pravilnosti izvedbe spletne trgovine, niso mogoče v kolikor obseg in zasnova vsebine na trgovini nista zelo jasno določeni.

Poleg želje po visokih organskih pozicijah pa je bilo potrebno upoštevati tudi začetno realno sliko – povsem nova spletna trgovina brez obiska in brez avtoritete na spletu. Zato smo poleg začetne strategije izvedbe načrta kritično potrebnih začetnih vsebin, v središče postavili predvsem uporabnika tj. iskalca posameznega produkta skozi vse pomembne faze nakupnega procesa (doseganje kupca – izobraževanje kupca – razmišljanje kupca – odločitev za nakup).

odeja seo vsebinski sklopi

Napredna SEO strategija izvedbe

Ker je šlo v tem primeru za povsem novo spletno trgovino v eni najbolj konkurenčnih branž, smo že takoj vedeli, da z osnovnim SEO do želenega rezultata ne bo mogoče. Zato smo za naročnika najprej jasno določili začetni obseg ključnih besed, določili za kakšen tip iskanja za posamezno ključno besedo gre glede na namen iskalca in temu dejstvu primerno začrtali tudi potreben vsebinski sklop ter minimalno potreben obseg vsebin na spletni trgovini.

Za naročnika smo v celoti postavili tudi plan ter frekvenco pridobivanja najmočnejših in najbolj relavantnih povratnih povezav, vse z namenom, da spletni trgovini na varen in stabilen način hitro, predvsem pa dolgoročno zgradimo potrebno avtoriteto znotraj niše, kar se na koncu posledično odrazi v najvišjih organskih pozicijah. 

Napredna Google Ads strategija izvedbe

Ker smo se oboji zavedali, da je bila začetna količina nakupov eden ključnih faktorjev za dolgoročno skupno sodelovanje, zakup ključnih besed pa praktično edini primeren primarni vir glede na popolnoma nov nastop naročnika na spletu, smo tudi k zakupovanju ključnih besed pristopili zelo premišljeno.

Ker cilj ni bil čim manj vložiti, ampak za vložek čim več prodati (profitabilnost oglaševanja), smo tudi oglasno kampanjo zasnovali predvsem zelo kvalitetno (najvišja ocena oglasa, vse potrebne razširitve v oglasu, pravilna struktura oglasnih skupin, itd.), vse skupaj v celoti natančno merljivo in z namenom, da izplen skozi čas raste, cena oglaševanja pa pada na podlagi izmerjenih dejstev in ne subjektivnih odločitev. 

Vzpostavitev jasnih ciljev merjenja za odločanje v nadaljevanju

Poslovna rast in odločitve o dodatnih vložkih v marketing, na spletu brez natančnega merjenja vseh pomembnih dogodkov na spletni stran ni mogoča, zato smo poskrbeli za 100% transparentnost.

Pravilno vzpostavljeno merjenje obnašanja obiskovalcev in kupcev se je, poleg strokovnosti izvedbe, pokazal kot eden ključnih elementov hitre rasti in prepoznavnosti naročnika na spletu.

24/7 poročanje

Mesečna poročila za spletne trgovce so prvi pokazatelj pavšalne izvedbe in slabega pristopa – kažejo namreč že en mesec staro prodajno sliko, kar je za proaktiven nastop spletnih trgovcev absolutno premalo in za porabo sredstev predvsem preveč rizično. Zato smo tudi omenjenemu naročniku, tako kot ostalim, omogočili on-time vpogled v naše delo in dosežene rezultate. Verjamemo da sta transparentnost in ažurnost dva pomembna elementa dolgoročnega sodelovanja in zadovoljstva naročnika. 

Mesečno spremljanje statusa operativno dogovorjenih in realiziranih ciljev

Brez rednega spremljanja statusa dogovorjenih in predanih zadolžitev na stran naročnika bi bil napredek bistveno počasnejši, celotna investicija pa bi bila konkretno ogrožena. Tudi v tem primeru lahko govorimo o zelo proaktivnem naročniku, ki je k celotnemu dogovoru pristopil zelo resno in profesionalno.

Kvartalno spremljanje napredka in odločitve za novo obdobje

Kvartalni sestanki so za nas z omenjenim naročnikom, še danes ključnega pomena. Namenjeni so strateškim odločitvam z naročnikom, kjer pogledamo širšo poslovno sliko potenciala in vlaganja v splet; kje smo bili – kaj smo dosegli / zakaj nekaj nismo dosegli – kam gremo v prihodnje – kako to doseči. Določimo tudi kvartalne cilje glede morebitnih posebnih promocij, ki jih za naročnika komuniciramo preko spleta.

Spremljanje aktivnosti glavnih konkurentov

Spletna prodaja in dobra vidnost na spletu sta v resnici ena sama strategija, zato je vedno dobro imeti glavne konkurente “blizu” in pod stalnim nadzorom tj. skladno z njihovimi aktivnostmi, sprejeti lastno strategijo izvedbe, da jim preboj onemogočiš. 

Poslovni učinek naročnika v okviru skupnega sodelovanja

Strateško in premišljeno vlaganje v digitalno prisotnost je imelo pozitiven učinek na poslovne rezultate naročnika. Osredotočili smo se na skupna prizadevanja pri SEO optimizaciji, vsebinskem marketingu, uporabniški izkušnji in drugih spletnih elementih, ki so privedela do povečanega obiska, višje konverzije in rasti/prepoznavnost blagovne znamke.

?Skupaj 80+ ključnih besed na 1-3 mestu


?Skupaj 160+ ključnih besed na top 10 pozicijah na Google.si


?Preko 24.000 relevantnih obiskovalcev spletne strani mesečno


?40% pokritost celotnega iskalnega potencila izredno konkurenčne panoge


?Vsakoletno 30 % povečanje prihodkov glede na preteklo leto


?Dvig prodaje v fizičnih trgovinah

Zaključek

Ko se ozremo nazaj na desetletje partnerstva, je jasno, da je prehod od klasične prodaje k izjemni spletni prodaji v konkurenčni panogi predstavljal pomemben korak v naši poslovni evoluciji. Ta pot ni bila brez izzivov, vendar je prinesla izjemne rezultate.

Spletna prodaja nam je omogočila, da nagovarjamo širšo publiko, optimiziramo njihove poslovne procese in se odzivamo na tržne trende z večjo agilnostjo. Naš uspeh dokazuje, da je prilagodljivost in inovativnost ključna v današnjem hitro spreminjajočem se poslovnem svetu.

Kot smo se naučili v teh desetih letih, ni dovolj samo biti prisoten na spletu; ključnega pomena je, da neprestano iščemo načine za izboljšanje uporabniške izkušnje, personaliziramo pristop k strankam in sledimo najnovejšim digitalnim trendom.

Naše partnerstvo je dokaz, da s trdim delom, vztrajnostjo in pravo strategijo lahko klasično prodajo ne samo nadomestimo, ampak tudi presežemo s spletno prodajo, tudi v najbolj konkurenčnih panogah. Naprej gledamo z optimizmom in pričakovanjem nadaljnjih inovacij ter uspehov.

Če potrebujete partnerja za rast tudi vi, nam pišite na info@spletnik.si

Bodite na tekočem s trendi v digitalnem marketingu

Prijavite se na e-novice

Ocenite to stran