Študija primera: Specialistična ambulanta zapolni kapacitete v prvem mesecu z uspešnim digitalnim pristopom

Feb 7, 2024
Feb 7, 2024

ORL medicina, medicinski center za bolezni ušes, nosu in grla d.o.o. so specialisti na področju otorinolaringologije. Do sredine leta 2023 na spletu sploh niso bili prisotni. V prvem mesecu po objavi spletne strani, pa premišljena digitalna strategija oglaševanja že pokaže izjemne rezultate.

Tudi podjetje ORL medicina je do nas prišlo preko priporočila. Bili so v iskanju ponudnika, ki bi jim lahko omogočil celostni digitalni nastop na enem mestu. To je bil hkrati tudi njihov sploh prvi stik z digitalnim marketingom in nastopom na spletu. Področja spletnega marketinga oz. kako na splet pravilno vstopiti sami sploh niso poznali, imeli pa so sledeče glavne želje/cilje:

?? Najti dolgoročnega partnerja, ki jim bo pripravljen svetovati, jih usmeriti in strokovno izvesti glavni poslovni cilj – prijave na specialistični pregled

?? Izdelava spletne strani za namen pridobivanja prijav na uvodni specialistični pregled

?? Izvedba kakovostnega digitalnega marketinga na iskalnem omrežju (Google Ads oglaševanje) 

?? Visoke organske uvrstitve na Google za vse relevantne ključne besede (SEO optimizacija)

Za zadovoljnega naročnika danes odgovorno skrbimo da njihova strokovnost pride do maksimalnega odraza, na sledečih področjih

  • Spletna stran
  • SEO optimizacija
  • Vsebinska SEO optimizacija
  • Google Ads oglaševanje

Izjava stranke

Izzvi naročnika pred pričetkom sodelovanja

O spletu dejansko kaj dosti niso vedeli, vedeli so, da potrebujejo spletno stran, to pa je bilo tudi bolj kot ne, vse. 

Ker so bili dejansko na čistem začetku, brez pacientov in po precej veliki investiciji v celotno opremo klinike, so bili tudi namenski vložki za digitalni marketing že precej omejeni. Iskali so resnega partnerja za splet.

Naročnik je potreboval jasno predstavljen plan in argumente zakaj se mu splača pristopiti k celotni zadevi, celostno. Imeli pa smo tudi jasne odgovore, zakaj se nam v SEO optimizacijo definitivno splača vložiti vse potrebno, že takoj po objavi. Imeli smo plan kako do prvih pacientov v vmesnem obdobju s pomočjo GoogleAds strategije, ki dokazano deluje. Strategijo smo zasnovali premišljeno in skrbno, enako kot bi jo za lastnen denar in predvsem z zavedanjem, da bo vsaka stran morala poleg znanja in denarja, vložiti tudi precej lastnega časa. Za hiter in dober SEO preboj je bilo namreč potrebno zagotoviti vse potrebne in kvalitetne vsebine, namenjene končnim uporabnikom glede na njihove iskalne navade. 

Naročnik je na splet vstopil s popolnoma novo spletno stranjo in domeno

Spletna stran brez domenske avtoritete in nasploh spletne avtoritete znotraj branže, je bila svojevrsten izziv za hiter preboj pred neposredno konkurenco, ki na spletu nastopa že mnogo let. 

Kako je danes?

Naročnik je poslovno na internet vstopil brez predhodnih izkušenj in znanja

Za naročnika je bil to sploh prvi realen stik s trženjem storitev in nastopom v okviru marketinških prijemov na spletu.

Naročnik ni imel izkušenj z Google Ads

Naročnik je sicer poznal opcijo zakupa ključnih besed, samo ozadje delovanja in koncept primerne izvedbe pa sta mu bila popolna neznanka. 

Kako je danes?

google oglaševanje ORL medicina

Naročnik še nikoli ni vlagal v SEO

Naročnik zaradi popolnoma nove spletne strani na Google med organskimi rezultati sploh še ni rangiral, štartali smo torej s spletno stranjo, ki je bila še popolnoma brez vsebinske avtoritete in relavantnosti.

Kako je danes?

seo optimizacija ORL medicina

Naročnik je vstopil v precej konkurenčno branžo medicine 

Ko je naročnik vstopil v konkurenčno področje medicine, se je soočil z izzivom, kako izstopiti med številnimi uveljavljenimi ponudniki. S premišljeno SEO strategijo in ciljanimi pristopi so uspeli pridobiti prepoznavnost in zaupanje v segmentu, kjer je konkurenca visoka

Kako je danes?

analiza konkurentov ORL medicina

Naročnik je bil s finančnim proračunom še ravno na spodnji meji primernosti za dobro izvedbo in rezultat 

Kljub temu, da je bil naročnikov finančni proračun na spodnji meji primernosti, smo uspeli zagotoviti učinkovito izvedbo projekta z vsemi elemtni digitalnega marketinga.

S premišljenim načrtovanjem in strateškim razporejanjem sredstev smo dosegli, da je vsak vložek maksimalno izkoriščen za dosego optimalnih rezultatov. Ta primer dokazuje, da tudi z omejenimi finančnimi viri lahko skrbno izvedena strategija privede do uspešnih rezultatov.

Pristop k izzivu in strategija izvedbe

Predstavitev pomembnih začetnih dejstev in realnih pričakovanj

Postaviti je potrebno realna začetna pričakovanja, naročniku pomagati razumeti vse faze skozi katere mora vsak nov ponudnik na spletu, če želi narediti preboj in na spletnem trgu tudi preživeti. Pomagali smo jim predvsem dobro razumeti kaj so konkretne pasti majhnih vložkov v zagon spletne strani in predvsem naročniku predstaviti realno pričakovanje glede začetnih poslovnih izplenov.

Analiza iskalnega potenciala

Še posebej kadar se vstop na trg gradi od samega začetka, je pomembno natančno vedeti kakšen je sploh poln spletni potencial in s tem tudi dejanski možen izplen skozi čas (kvartalni cilji), da k izvedbi pristopiš pravilno, proaktivno in predvsem v dovolj velikem začetnem obsegu, glede na konkurenčnost branže.

analiza iskanj orl medicina

Analiza glavnih konkurentov

Z jasnim pogledom v aktivnosti glavnih konkurentov smo za naročnika uspeli postaviti nujno potreben izvedbeni okvir, ki vključuje način izvedbe in predvsem tudi dejansko potreben standard izvedbe. Uspeli smo ugotoviti kje se za naročnika nahajajo priložnosti za hiter preboj v ospredje na podlagi slabosti v digitalnem nastopu ostalih konkurentov in katera so vsa tista področja na katerih bo potrebnega več časa in dela za konkretno viden spletni izplen.

Postavitev jasne strategije vstopa

S podrobno uvodno analizo in z upoštevanjem vseh relevantnih informacij, smo za naročnika oblikovali idealno strategijo digitalnega vstopa. Ta je bila razčlenjena v faze in organizirana v četrtletni načrt, ki je pokrival vsa ključna področja izvedbe. Načrt je bil zasnovan po sistemu, ki določa kdo bo kaj izvedel, v kakšnem časovnem roku, z razlogi za posamezne akcije ter alternativnimi rešitvami v primeru neuspeha.

Zasnova potrebnih vsebinskih sklopov

Spletna stran je imela za enega glavnih ciljev, od samega začetka visoke organske pozicije (SEO). Te pa poleg zahtevane tehnične pravilnosti izvedbe spletne strani, niso mogoče v kolikor obseg in zasnova vsebine na strani nista zelo jasno določeni. Poleg želje po visokih organskih pozicijah pa je bilo potrebno upoštevati tudi začetno realno sliko – povsem nova spletna stran brez obiska in brez avtoritete na spletu.

Napredna SEO strategija izvedbe

V primeru, ko smo delali na povsem novi spletni strani, smo hitro ugotovili, da bodo za doseganje ciljev potrebni naprednejši SEO pristopi kot so osnovni. Začeli smo s temeljitim določanjem ustreznih ključnih besed, analizirali njihovo vrsto glede na namen uporabnika iskalnika in na tej osnovi oblikovali potrebne vsebinske sklope ter določili minimalno količino vsebine na strani za vsako ključno besedo. Prav tako smo za stranko razvili celovit načrt za pridobivanje močnih in relevantnih povratnih povezav z določeno frekvenco. Cilj tega pristopa je bil varno in stabilno zgraditi avtoriteto spletne strani v določeni niši, kar bi dolgoročno pripomoglo k visokim organskim pozicijam.

organski obisk orl medicina

Napredna Google Ads strategija oglaševanja

Oba, tako mi kot naročnik, smo bili zavedni, da je začetna količina povpraševanj pomemben dejavnik za skupni digitalni napredek, in da je zakup ključnih besed skoraj nujen, glede na naročnikov nov nastop na spletu. Zato smo se lotili zakupa ključnih besed z veliko premisleka. Naš cilj ni bil minimalen vložek, temveč maksimalen donos (profitabilnost oglaševanja), zato smo oglasno kampanjo oblikovali z visoko kakovostjo (najvišje ocene oglasov, vse potrebne razširitve, pravilno strukturiranje oglasnih skupin itd.). Vse to smo naredili z natančno merljivostjo in ciljem, da se količina povpraševanj sčasoma povečuje, medtem ko stroški oglaševanja padajo, kar je temeljilo na objektivnih podatkih, ne na subjektivnih odločitvah.

google ads strategija orl medicina

Vzpostavitev jasnih ciljev merjenja za odločanje v nadaljevanju

Poslovna rast in odločitve o dodatnih vložkih v marketing, na spletu brez natančnega merjenja vseh pomembnih dogodkov na spletni stran ni mogoča, zato smo poskrbeli za 100% transparentnost. In prav pravilno vzpostavljeno merjenje obnašanja obiskovalcev se je, poleg strokovnosti izvedbe, pokazal kot eden ključnih elementov hitre rasti in prepoznavnosti naročnika na spletu. 

24/7 poročanje

Mesečna poročila so v naši branži sicer pričakovani higienski minimum, ki pogostokrat niti ne povedo nič konkretnega. Predvsem pa vedno kažejo že en mesec staro sliko, kar je za proaktiven nastop na spletu absolutno premalo in za porabo sredstev preveč rizično. Zato smo tudi omenjenemu naročniku, tako kot ostalim, omogočili on-time vpogled v naše delo in dosežene rezultate. Verjamemo da sta transparentnost in ažurnost dva pomembna elementa dolgoročnega sodelovanja in zadovoljstva naročnika.

mesečno poročilo orl medicina

Mesečno spremljanje statusa operativno dogovorjenih in realiziranih ciljev

Brez rednega spremljanja statusa dogovorjenih in predanih zadolžitev na stran naročnika bi bil napredek bistveno počasnejši, celotna investicija pa bi bila konkretno ogrožena. Tudi v tem primeru lahko govorimo o zelo proaktivnem naročniku, ki je k celotnemu dogovoru pristopil zelo resno in profesionalno.

Kvartalno spremljanje napredka in odločitve za novo obdobje

Kvartalni sestanki so za nas z omenjenim naročnikom, še danes ključnega pomena. Namenjeni so strateškim odločitvam z naročnikom, kjer pogledamo širšo poslovno sliko potenciala in vlaganja v splet; kje smo bili – kaj smo dosegli / zakaj nekaj nismo dosegli – kam gremo v prihodnje – kako to doseči. Določimo tudi kvartalne cilje glede morebitnih posebnih promocij, ki jih za naročnika komuniciramo preko spleta.

Spremljanje aktivnosti glavnih konkurentov

Redno spremljamo tudi aktivnosti njihovih neposrednih spletnih konkurentov oz. ponudnikov storitev znotraj iste dejavnosti, z namenom pravočasne reakcije in ohranjanja oz. povečevanja povpraševanj.

Poslovni učinek naročnika v okviru skupnega sodelovanja

V okviru našega skupnega sodelovanja smo pri naročniku dosegli pomemben napredek, ki se odraža v občutnem povečanju števila povpraševanj po njegovih zdravstvenih storitvah.

Ta uspeh ni le posledica učinkovitega digitalnega marketinga, ampak tudi odraža večjo prepoznavnost in zaupanje v kakovost storitev, ki jih naročnik ponuja.

Ta rezultat potrjuje, da je sinergija med naročnikom in izvajalcem ključnega pomena za doseganje ciljev in izboljšanje ključnih kazalnikov uspeha v zdravstvenem sektorju.

?Skupaj 10+ ključnih besed na 1-3 mestu


?Skupaj 80+ ključnih besed na top 10 pozicijah na Google.si


?Preko 4.000 relevantnih obiskovalcev spletne strani mesečno


?90% pokritost celotnega iskalnega potencila branže


?100+ povpraševanj mesečno

Zaključek

Primer ORL medicina osvetljuje izjemen dosežek ambulante, ki je s premišljeno in učinkovito digitalno strategijo hitro zapolnila svoje kapacitete.

Ta primer dokazuje, kako ključno je razumeti in pravilno uporabiti digitalne kanale za promocijo in dosego ciljnih skupin, zlasti v zdravstvenem sektorju.

Ambulanta je s svojo hitro prilagodljivostjo, inovativnim pristopom in osredotočenostjo na potrebe pacientov postavila primer, kako digitalizacija in pravilna uporaba spletnega marketinga lahko vodi do hitrega uspeha in zadovoljstva tako pri ponudnikih kot uporabnikih zdravstvenih storitev.

Če si želite, da pomagamo do vrha tudi vam, nam pišite na info@spletnik.si

Bodite na tekočem s trendi v digitalnem marketingu

Prijavite se na e-novice

Ocenite to stran