Poglavje 16: Vloga podjetniških managerjev pri prehodu iz malega v veliko podjetje.

Apr 1, 2009
Apr 1, 2009

Eden izmed najpogostejših problemov, s katerim se soočijo podjetja v prehodu iz malega v veliko podjetje, je sprememba vodenja podjetja, oziroma prehod iz podjetniškega v profesionalni management. V Sloveniji je veliko število podjetij, ki so po organizacijski strukturi ravno na meji med malim in srednje velikim podjetjem in prepogosto se dogaja, da večina tam tudi obstane, saj se podjetniki – ustanovitelji ne morejo sprijazniti z dejstvom, da jim z rastjo podjetja kontrola počasi uhaja iz rok in nenazadnje tudi znanje večine podjetnikov ni na ravni profesionalnega managerja.
Razlika med podjetniškim in profesionalnim managementom je…


Podjetniški management:
V malih podjetjih je poslovanje dokaj »enostavno«, tako da lahko podjetnik  – ustanovitelj samostojno sprejema odločitve, povezane z upravljanjem podjetja. Podjetniki sistematično iščejo nove poslovne priložnosti za podjetje z namenom, da raste, se razvija in daje profit. V tako organiziranem podjetju ni večjih potreb po formalnih postopkih in sistemih kontrole. Za takšno podjetje je značilno inovativno vedenje.


Pri določeni velikosti podjetja pa postane zamenjava lastnika podjetja s profesionalnim managerjem nujna. Za uspešnost podjetja ni več pomembna samo inovativnost in podjetnost podjetnika, ampak tudi sposobnost organiziranja, koordiniranja in kontroliranja aktivnosti, ki vodijo v dobičkonosnost podjetja na dolgi rok. Podjetje mora upravljati profesionalni manager, ki se bo znal spopasti s krizami, značilnimi za rastoče posle.

Krize značilne za rastoče posle, so naslednje:

 • blokada ustvarjalnosti ustanoviteljev podjetja,
 • zmeda in zamera zaposlenih v podjetju zaradi nejasno določenih vlog, nalog in ciljev,
 • želja po delegiranju odgovornosti, namesto centralnega vodenja v podjetju,
 • želja po specializaciji in sodelovanju,
 • potreba po mehanizmih formalne kontrole,
 • konflikti in ločitve ustanoviteljev.

 

Profesionalni management:
Podjetja navadno izvedejo prehod na profesionalni management postopoma, tako da:

 

 1. Spoznajo  potrebe po spremembi. V uspešnem podjetju se potrebe po spremembi spoznajo šele, ko se pojavijo najrazličnejše krize. Pred samo krizo pa se navadno pojavijo svarilni znaki, ki na njo opozarjajo npr; podjetniki so pod stalnim stresom, podjetje je vse manj organizirano, ni prisotne formalne kontrole, podrobnosti v podjetju niso pomembne.
 2. Razvijajo človeški kapital potreben za izvedbo prehoda. Podjetnik mora ustanoviti podjetniški team, ki bo sposoben izvesti takšen prehod in si zagotoviti nadaljnjo lojalnost članov teama.
 3. Delegirajo odgovornosti. Bistvo profesionalnega managementa je delegiranje odgovornosti, oziroma prenašanje odgovornosti na vire informacij v podjetju, toje na direktorje, ki delujejo blizu kupcev, dobaviteljev in konkurentov. V tem procesu mora biti podjetnik pozoren na to, da se ne odpove odgovornosti za najpomembnejše odločitve v podjetju in izgubi svoje mesto v hierarhiji odločanja.
 4. Razvijajo formalno kontrolo. Po uvedbi sistema delegiranja odgovornosti v podjetju, podjetnik ne more kontrolirati vseh posameznikov v podjetju, zato je potrebno izgraditi sistem formalne kontrole, ki bo nadzaroval dosežke vseh zaposlenih v podjetju.

 

Ključnega pomena za prehod na profesionalni management v podjetju je sprememba mišljenja podjetnika  – ustanovitelja, saj se mora soočiti z dejstvom, da nima več popolnega nadzora nad poslovanjem podjetja.

 

Rastoče podjetje upravlja profesionalni management, ki pa mora imeti tudi določene podjetniške sposobnosti:

 • Imeti morajo sposobnost za ustvarjanje podjetniške kulture in klime, ki vodi v visoko storilnost podjetja, sposobnosti nagrajevanja dobro opravljenega dela in spodbujanja inovativnosti in iznajdljivosti ob sprejemljivem tveganju.
 • Sposobnost razumevanja odnosov med posameznimi nalogami, ter med vodjo in podrejenimi delavci.
 • Sposobnost vodenja v razmerah, ko je potrebno nadzirati in kontrolirati dejavnosti drugih preko nasvetov in predlogov, hkrati pa biti pripravljen na aktivno vodenje.Kako lahko podjetnik učinkovito izkoristi svoj čas, ki ga je z rastjo poslov in odgovornosti čedalje manj ter s katerimi tehnikami časovnega managementa si lahko ob tem pomaga, bomo spoznali v naslednjem poglavju.
Poglavje 1: Planiranje strategije podjetja
Poglavje 2: Tržne raziskave in analiza trga I.
Poglavje 3: Tržne raziskave in analiza trga II.
Poglavje 4: Ekonomika poslovne zamisli I.
Poglavje 5: Ekonomika poslovne zamisli II
Poglavje 6: Načrt trženja I.
Poglavje 7: Načrt trženja II.
Poglavje 8: Načrt trženja III. (Izdelek in njegove prodajne poti)
Poglavje 9: Prodajne cene
Poglavje 10: Tržno komuniciranje
Poglavje 11: Dizajn in razvoj novih proizvodov in storitev
Poglavje 12: Proces oblikovanja novega proizvoda/storitve v podjetju

Poglavje 13: VODSTVENA SKUPINA IN KADRI – Zakaj so za uspešen razvoj podjetja pomembnejši ljudje, ki ga vodijo, kot pa tehnologija?
Poglavje 14: Na kaj moramo biti pozorni pri oblikovanju podjetniškega teama – skupine?
Poglavje 15: Nagrade in spodbude – zakaj je podeljevanje nagrad lahko ključno za obstoj podjetja?

Bodite na tekočem s trendi v digitalnem marketingu

Prijavite se na e-novice

Ocenite to stran

Politika piškotkov

To spletno mesto uporablja piškotke.

Z nadaljevanjem uporabe strani se strinjate z uporabo le-teh.

Kliknite za več informacij o piškotkih.