Poglavje 7: Načrt trženja ll.

Jan 20, 2009
Jan 20, 2009

V prejšnjem poglavju sem omenil kako lahko podjetje s svojimi kupci doseže kvalitetne in kreativne odnose ter, da je zato potrebnih več razvojnih faz. Osredotočanje na kupca o čemer sem pisal v prešnjem poglavju, je samo začetek vzpostavljanja takšnega odnosa, potrebno pa se je osredotočiti tudi na kvaliteto proizvodov in storitev, prikladnost izdelkov in storitev, na njihovo konstantno izpopolnjevanje, hitrostjo in osredotočenjem na zadovoljstvo kupcev.

Osredotočanje na kvaliteto
Za današnji poslovni svet je značilen razvoj globalne konkurence in tehnoloških inovacij, kar prispeva tudi k temu, da kupci postajajo vse bolj zahtevni glede kvalitete proizvodov in storitev. Zahteva po kvaliteti pa ni prisotna samo pri proizvodih in storitvah, ampak postaja integralni del kulture podjetja. Za uspešna podjetja je značilno tako imenovano upravljanje kvalitete(»total quality management«). Ključ do vpeljave filozofije kvalitete v podjetje je gledanje na stvari skozi oči kupca. Kvaliteto proizvoda kupec ocenjuje na podlagi naslednjih lastnostni proizvoda: zanesljivosti, trajanja, uporabnosti, cene. Pri storitvah pa kupci ocenjujejo: hitrost opravljanja storitve, odzivnost,  ljudi in opremo s katero opravljajo storitve.

Pri zagotavljanju kvalitete naj podjetje upošteva naslednja načela:

 1. Kvaliteto je potrebno vgraditi že v sam proizvodni proces, kvaliteta ne sme biti odvisna od kontrole.
 2. V podjetju naj se vzpodbuja timsko delo.
 3. Podjetje naj si prizadeva za vzpostavitev dolgoročnih odnosov s svojimi dobavitelji in zaposlenimi.
 4. Znanje vseh zaposlenih v podjetju je potrebno neprestano izpopolnjevati in nadgrajevati.
 5. Vsi zaposleni v podjetju se morajo strinjati s poslovno filozofijo in cilji podjetja.
 6. V podjetju je potrebno vzpostaviti sistem merjenja kvalitete dela zaposlenih in nadgrajevanja nadpovprečnih rezultatov.
 7. Vsi zaposleni v podjetju se morajo truditi za neprestano izpopolnjevanje proizvodov in storitev.

Osredotočanje na prikladnost proizvodov in storitev
Eden izmed ključnih dejavnikov, ki vplivajo na nakupne odločitve potrošnikov, je prikladnost, dostopnost proizvodov in storitev. Ljudje preživijo vse več časa na delovnem mestu, zato imajo vse manj časa za opravljanje nakupov. Trgovska podjetja morajo tako svoj delovni čas prilagoditi času, ki ga imajo njihovi kupci.

Pri reševanju tega problema si podjetje lahko pomaga z odgovorom na naslednja vprašanja:

 1. Ali je podjetje locirano v bližini ciljne skupine kupcev (možnost parkirnih prostorov)?
 2. Ali delovni čas podjetja ustreza kupcem? Ali bi moralo biti podjetje odprto tudi v večernih urah in ob vikendih?
 3. Ali si kupci želijo dostavo na dom?
 4. Ali so plačilni in kreditni pogoji podjetja ustrezni?
 5. Ali so zaposleni dovolj usposobljeni za delo z ljudmi? Ali so sposobni hitro in učinkovito reševati nakupne probleme kupcev?


Prikladnost oz dostopnost podjetja s strani kupcev je še posebej pomembna za podjetja, ki se ukvarjajo s prodajo potrošnih dobrin (dobrine, ki jih hitro porabimo, npr.hrana).
Osredotočanje na inovativnost

Potrebe kupcev, trgi, tehnologija in drugi dejavniki se spreminjajo čedalje hitreje. Podjetje ne more ostati konkurenčno brez odzivanja na te spremembe. Konkurenčna prednost majhnih podjetij na tem področju je njihova fleksibilnost in sposobnost hitrega odziva na nove priložnosti, zato prav med malimi podjetji nastaja največji delež inovativnih proizvodov in storitev. Inovativnost je širši pojem, ki lahko vključuje tako nove načine uporabe že obstoječih proizvodov in storitev, nove tehnologije proizvodnje, nove proizvode in storitve…itd.
Osredotočanje na hitrost
Ena izmed konkurenčnih prednosti podjetja je lahko tudi sposobnost hitrega odziva na spremenjene tržne potrebe. Podjetja vse bolj skrajšujejo čas, ki je potreben od identifikacije do zadovoljitve tržne potrebe. Ena izmed raziskav, ki so jo opravili v ZDA med večjimi in srednje velikimi podjetji  kaže, da če podjetje uvede nov proizvod visoke tehnologije na trg 6 mesecev po predvidenem roku, vendar v okviru načrtovanih stroškov, bo njegov dobiček v petih letih 33% nižji od načrtovanega, v primeru da podjetje predstavi proizvod na trgu pravočasno, vendar z višjimi razvojnimi stroški, bo dobiček v 5 letih nižji samo za 5%.

Podjetje si mora tako prizadevati da:

 1. Čim hitreje uvede nove proizvode in storitve na trg.
 2. Skrajšuje čas, ki ga potrebuje, da se odzove na spremenjene tržne potrebe.
 3. Poenostavi nakupni proces.

Izdelek oziroma storitev o katerem bomo govorili v naslednjem poglavju, je osrednji element trženja. Za pokušino lahko povem to, da je izdelek vse, kar služi za zadovoljevanje potreb kupca (računalnik, kruh, počitnice, izobraževanje, spletna stran…itd.)
(Se nadaljuje naslednjič…)
Iz prejšnjih poglavij:
Poglavje 1: Planiranje strategije podjetja
Poglavje 2: Tržne raziskave in analiza trga I.
Poglavje 3: Tržne raziskave in analiza trga II.
Poglavje 4: Ekonomika poslovne zamisli
Poglavje 5: Ekonomika poslovne zamisli II
Poglavje 6: Načrt trženja

Bodite na tekočem s trendi v digitalnem marketingu

Prijavite se na e-novice

Ocenite to stran

Politika piškotkov

To spletno mesto uporablja piškotke.

Z nadaljevanjem uporabe strani se strinjate z uporabo le-teh.

Kliknite za več informacij o piškotkih.