Kako napisati poslovni načrt podjetja?

Apr 21, 2021
Apr 21, 2021

Poslovni načrt je več kot le dokument. To je vodnik, ki vam pomaga orisati in doseči poslovne cilje. Je tudi orodje za upravljanje, ki vam omogoča analizo rezultatov, sprejemanje strateških odločitev in predstavo, kako bo vaše podjetje delovalo in raslo. Skratka, če razmišljate o ustanovitvi podjetja ali nameravate svoje podjetje predstaviti vlagateljem, lahko pisanje poslovnega načrta izboljša vaše možnosti za uspeh.

Ne glede na razlog za izdelavo načrta se bo sprva najverjetneje zdelo, da je kot nepotrebna “domača naloga”. Kadar začnete novo podjetje, je seznam opravil zelo dolg in napolnjen z bolj koristnimi nalogami, kot so fotografiranje izdelkov, ustvarjanje oglaševalskih akcij in odpiranje računov v družabnih omrežjih.

Pa vendar je poslovni načrt temelj vsakega podjetja.

Ne skrbite, za izdelavo poslovnega načrta ni potrebno imeti poslovne ali računovodske diplome. Ta članek vam bo pokazal, kateri so obvezni elementi v poslovnem načrtu ter kako narediti načrt korak za korakom, ki ga lahko takoj uporabite za svoje podjetje in novo poslovno idejo.

Poslovni načrt podjetja

Kaj je poslovni načrt?

Poslovni načrt je pisni dokument, ki vsebuje cilje podjetja, metode za dosego teh ciljev in terminski plan za dosego le-teh. Opisuje tudi naravo posla, osnovne informacije o podjetju, finančne napovedi in strategije, ki jih namerava izvesti za doseganje navedenih ciljev.

Ta dokument v celoti služi kot načrt, ki daje smernice za poslovanje.

Za pridobitev bančnega posojila, zagonskega kapitala ali druge vrste financiranja, je pisanje poslovnega načrta pogosto obvezno. S poslovnim načrtom si lahko tudi pomagate in ga uporabite kot vodnik skozi faze ustanavljanja in upravljanja vašega podjetja. Ne glede na to, ali gre za usmerjanje ali privabljanje vlagateljev, je poslovni načrt ključnega pomena za uspeh vašega podjetja.

Od poslovne ideje do načrta

Za mnoge posameznike in podjetnike je poslovni načrt prvi korak v postopku odločanja, ali bo podjetje dejansko izpeljalo idejo in začelo poslovati. Ugotovitev, da ideja “ne pije vode” na papirju, lahko pomaga morebitnemu ustanovitelju, da se izogne ​​zapravljanju časa in denarja za podjetje brez realnega upanja na uspeh.

Najpomembneje je, da vas mora vaš poslovni načrt prepričati, da vaša ideja niso le pobožne sanje, ampak da jo lahko tudi realizirate.

Po tem, ko objektivno ocenite: svojo poslovno idejo, izdelke ali storitve, finančno stanje in potrebe, konkurenco, tržne načrte in potencial za ustvarjanje dobička, boste veliko bolje razumeli in ocenili svoje možnosti za uspeh.

Poslovni načrt vam omogoča, da brez tveganja opazite priložnosti in izzive. To je popoln način za pregled in revizijo idej in konceptov, preden zapravite en sam euro.

Poslovna ideja

Zakaj je izdelava poslovnega načrta tako pomembna?

Vlagatelji se zanašajo na poslovne načrte, da ocenijo izvedljivost podjetja, preden ga financirajo, zato so poslovni načrti pogosto povezani s posojilom. Vendar obstaja več tehtnih razlogov, da naredite poslovni načrt, tudi če ne potrebujete financiranja.

1. Načrt

Pisanje načrta je neprecenljiva vaja za razjasnitev vaših idej in lahko vam pomaga razumeti obseg dela, poslovanja vašega podjetja ter količino časa, denarja in virov, ki jih boste potrebovali za začetek.

2. Ocenjevanje ideje

Če imate v mislih več idej, vam lahko okvirni poslovni načrt pomaga, da svoj čas in energijo usmerite na tiste, ki imajo največ možnosti za uspeh.

3. Analiza trga

Če želite napisati poslovni načrt, boste morali raziskati svojo idealno stranko in konkurente – informacije, ki vam bodo pomagale pri bolj strateških odločitvah.

4. Več poslovnih priložnosti

Če se nameravate za sodelovanje obrniti na druga podjetja ali investitorje, jim bo z jasnim pregledom vaše vizije, občinstva in strategije rasti veliko lažje ugotoviti, ali je vaše podjetje primerno za sodelovanje in finančno podporo.

5. Finančni viri in druga sredstva pomoči

Obstajajo “tekmovanja” za podjetja z najboljšim poslovnim načrtom, ki ponujajo nagrade, kot so mentorstva, nepovratna sredstva ali investicijski kapital. Poiščite tovrstne in podobne dogodke v svoji panogi, preverite razpise ter dogodke pri različnih start-up inkubatorjih, SPIRIT Slovenija ter Slovenski podjetniški sklad.

Če iščete strukturiran način, kako predstaviti svoje misli in ideje ter jih deliti z ljudmi, ki lahko močno vplivajo na vaš uspeh, je poslovni načrt odlično izhodišče.

Sklenjena poslovna investicija

Koraki do poslovnega načrta

Malo stvari je bolj zastrašujočih kot prazna stran. Začetek poslovnega načrta s strukturiranim orisom in ključnimi podrobnostmi o tem, kaj boste vključili v posamezen odsek, je najboljši prvi korak, ki ga lahko naredite. Ker je oris tako pomemben korak v procesu pisanja poslovnega načrta, smo za začetek pripravili pregled obveznih poglavij, ki jih lahko kopirate v svoj prazen dokument (in se izognete strahu pred prazno stranjo) in pričnete iskati odgovore.

Takole naj bo videti vaše kazalo poslovnega načrta:

 1. Povzetek poslovnega načrta
 2. Opis podjetja
 3. Analiza trga
 4. Vodenje in organizacija
 5. Izdelki in storitve
 6. Segmentacija strank
 7. Marketing in načrt trženja
 8. Logistični in operativni načrt
 9. Finančni načrt

Zdaj, ko imate pripravljen oris vašega poslovnega načrta, je čas, da ga izpolnite. Razdelili smo ga po razdelkih, da vam bo lažje sestaviti načrt po korakih.

Koraki poslovnega načrta

1. Povzetek poslovnega načrta

Dober povzetek poslovnega načrta je eden najpomembnejših delov vašega načrta – in tudi zadnji, ki ga morate napisati. Namen povzetka je zgoščeno prikazati vso vsebino, tako da potencialnim partnerjem ali odločevalcem (npr. potencialnim vlagateljem in posojilodajalcem) nudimo pregled nad poslovanjem, ki jih prepriča, da berejo naprej. Povzetek ne sme presegati ene strani. Izpostavi naj se najbolj pomembne in ključne točke celotnega načrta.

Povzetek vašega poslovnega načrta naj vsebuje:

 • Poslovni koncept. S čim se ukvarja vaše podjetje?
 • Poslovni cilji in vizija. Kaj želi vaše podjetje?
 • Opis in diferenciacija izdelka. Kaj prodajate in v čem so posebnosti?
 • Ciljni trg. Komu prodajate?
 • Tržna strategija. Kako nameravate doseči svoje stranke? Naredite terminski plan aktivnosti.
 • Trenutno finančno stanje. Koliko trenutno zaslužite s prihodki? Naredite finančno konstrukcijo.
 • Predvideno finančno stanje. Kakšen zaslužek predvidevate v naslednjih x mesecih?
 • Vprašanje. Koliko denarja potrebujete?
 • Ekipa. Kdo sodeluje z vami v poslu? Notranji in zunanji deležniki.
Elementi poslovnega načrta

2. Opis podjetja

Ta del vašega poslovnega načrta naj bi odgovoril na dve temeljni vprašanji: kdo ste in kaj nameravate početi? Odgovor na ta vprašanja predstavlja uvod v to, zakaj poslujete, zakaj ste drugačni, kaj nameravate in zakaj ste dobra naložba. Pojasnitev teh podrobnosti je še vedno koristna vaja, tudi če ste edina oseba, ki si jih bo ogledala. To je priložnost, da na papir navedete nekaj bolj nematerialnih vidikov svojega podjetja, na primer svoja načela, vrednote in filozofijo podjetja/poslovanja.

Tu je nekaj komponent, ki jih morate vključiti v opis podjetja:

 • Oblika podjetja (samostojni podjetnik, družba z omejeno odgovornostjo itd.)
 • Vaš poslovni model
 • V kateri panogi se nahajate
 • Vizija, poslanstvo in vrednote vašega podjetja
 • Osnovne informacije o vašem podjetju ali njegovi zgodovini
 • Poslovni cilji, tako kratkoročni kot dolgoročni
 • Vaša ekipa, vključno s ključnim osebjem in njihovimi plačami

Nekatere od teh točk so dejstva o podjetju, druge pa bodo zahtevale nekoliko več razmisleka, zlasti ko gre za vizijo, poslanstvo in vrednote vašega podjetja. Tu začnete spoznavati bistvo tega, zakaj vaše podjetje obstaja, kaj želite uresničiti in za kaj se zavzemate.

povprasevanje povprasevanje

Ko spoznate svoje vrednote, lahko sestavite izjavo o poslanstvu oziroma misiji podjetja. Vaša izjava mora prepričljivo pojasniti, zakaj vaše podjetje obstaja, in ne sme biti daljša od enega stavka. Kot primer navajamo izjavo platforme za spletno prodajo Shopify: „Make commerce better for everyone.“. Jasno zapisan razlog oziroma misija, ki je ni treba dodatno razlagati.

3. Analiza trga

Pomembno je, da izberete pravi trg za svoje izdelke – tistega z veliko strankami, ki vaš izdelek razumejo in ga potrebujejo – in imeli boste odprta vrata do uspeha. Če izberete napačen trg ali pravi trg ob napačnem času, se lahko znajdete v težavah in se borite za vsako prodajo. Prav zato so tržne raziskave in analize ključni del vašega poslovnega načrta. Vsebovati mora oceno velikosti trga za vašo ponudbo, analizo položaja vašega podjetja na trgu in pregled konkurence. Temeljite raziskave, ki podpirajo vaše zaključke, so pomembne tako za prepričevanje vlagateljev kot za potrditev lastnih predpostavk.

Analiza trga

4. Vodenje in organizacija

Podrobno navedite pravno strukturo oziroma obliko vašega podjetja (s.p., d.o.o. itd.). V kolikor imate vodstveno ekipo, uporabite organizacijski diagram, da prikažete notranjo strukturo vašega podjetja, vključno z vlogami, odgovornostmi in odnosi med ljudmi. Zapišite, kako bo vsaka oseba prispevala k uspehu vašega podjetja.

5. Izdelki in storitve

Prodajate oziroma nameravate imeti veliko izdelkov? Potem lahko v vsako svojo linijo izdelkov vključite splošnejše informacije; če jih imate le nekaj, navedite dodatne informacije o vsakem izdelku. Opišite nove izdelke, ki jih boste lansirali v bližnji prihodnosti, in kako bodo izboljšali donosnost.

6. Segmentacija strank

Vaše idealne stranke ali vaš ciljni trg, je temelj tržnega načrta, če ne celo poslovnega načrta kot celote. Pri sprejemanju strateških odločitev morate imeti profil te osebe v mislih, zato jo je pomembno razumeti in vključiti v svoj načrt. Za celovit pregled vaše idealne stranke opišite številne splošne in posebne demografske značilnosti kot so starost, spol, lokacija bivanja, njihovi interesi, vrednote, prepričanja itd.

Te informacije se razlikujejo glede na to, kaj prodajate, vendar morate biti dovolj natančni, da bo takoj jasno, koga poskušate doseči. Na primer, študent ima drugačne interese, nakupovalne navade in kupno moč kot 50-letni direktor nekega uspešnega podjetja. Zato spoznajte in segmentirajte vaše stranke.

7. Marketing in načrt trženja

Vaš načrt mora opisati vaše trenutne odločitve in prihodnjo strategijo s poudarkom na tem, kako so vaše ideje oziroma ponudba primerne za vašo idealno stranko.

Pomembno je, da vaš tržni načrt vključuje informacije o štirih ključnih temah. Koliko podrobnosti boste predstavili pri vsakem, bo odvisno tako od vašega podjetja kot od ciljne skupine.

 • Cena. Koliko stanejo vaši izdelki in zakaj ste se tako odločili?
 • Ponudba. Kaj prodajate in kako se vaši produkti ločijo od drugih?
 • Promocija. Kako boste svoje izdelke postavili pred svojo idealno stranko?
 • Lokacija. Kje boste prodali svoje izdelke?

Vse te informacije vam pridejo prav pri grajenju marketinške strategije, saj ne le da odlično poznate svoj produkt ampak po tej analizi veste, kje, s čim in kako komunicirati z vašimi potencialnimi strankami.

Marketing

8. Logistični in operativni načrt

Ta del poslovnih načrtov bralca popelje skozi vsakodnevno poslovanje podjetja in pojasni:

 • Lokacija / logistika vašega podjetja: Kje boste delali vi in ​​kateri koli član ekipe? Ali nameravate imeti poslovni prostor/proizvodnjo? Če da, kje?
 • Proizvodnja: Ali boste sami izdelovali svoje izdelke? Koliko časa traja, da izdelate svoje izdelke in da te prispejo do strank? Kako se boste spoprijeli z naporno sezono ali nepričakovanim hitrim povpraševanjem?
 • Dobavitelji: Kje dobite surovine, ki jih potrebujete za proizvodnjo, ali kje proizvajajo vaše izdelke?
 • Potrebni dokumenti: Ali potrebujete specifična dovoljenja za delovanje ? Licence? Kaj je potrebno še urediti glede na zakone/zakonodajo znotraj vaše panoge?
 • Oprema. Katera orodja in tehnologijo potrebujete za delovanje? Sem spada vse od računalnikov do žarnic in vse vmes.
 • Zaloga: če prodajate izdelek-kako boste pristopili k upravljanju zalog in kje jih boste hranili?
 • S kom še sodelujete? Ali boste vse naloge opravljali sami ali pa boste uporabili zunanjega partnerja? Navedite podrobne informacije / cene za vse zunanje poslovne partnerje ali izvajalce.

9. Finančni načrt

Ne glede na to, kako imenitna je vaša ideja in ne glede na vloženi trud, čas in denar, podjetje živi ali propade glede na njegovo finančno zdravje. Na koncu ljudje želijo sodelovati s podjetjem, za katerega pričakujejo, da bo v bližnji prihodnosti sposobno preživeti. Tipični finančni načrt bo imel mesečne napovedi prodaje in prihodkov za prvih 12 mesecev, nato pa letne napovedi za preostalih tri do pet let. Triletne napovedi so običajno dovolj ustrezne, vendar bodo nekateri vlagatelji zahtevali petletno napoved.

finančni načrt podjetja

Naredite dober poslovni načrt

Dober poslovni načrt se poglobi v vsakega od zgornjih korakov, vendar mora dosegati tudi druge cilje. Zavedajte se, da mora biti poslovni načrt predvsem prepričljiv, saj zagotavlja konkretne, dejanske dokaze, ki dokazujejo, da je vaša ideja za podjetje zares trdna in razumna ter ima vse možnosti za uspeh.

Kakšna je priporočljiva dolžina poslovnih načrtov?

Poslovni načrti naj bodo kratki in jedrnati. Ne glede na to, za koga pišete, mora biti vaš poslovni načrt kratek in berljiv – običajno ne daljši od 15 do 20 strani. Naj bo jasno strukturiran vendar ne na račun dolžine. Nihče ne bo prebral poslovnega načrta na 100 ali celo 40 strani, zato naredite vnaprejšnji plan za izdelavo poslovnega načrta. Seveda boste morda potrebovali dodatno dokumentacijo za določene razdelke, vendar lahko te elemente vključite kot dodatek v poslovnem načrtu. Glavni namen poslovnih načrtov je, da ga uporabljate za vodenje in rast vašega podjetja. Nekaj, kar s časom še naprej uporabljate in izboljšujete.

Kakšen pa bo vaš poslovni načrt?

Pisanje načrta lahko komu zveni dolgočasno, pa vendar je poslovni načrt ključen za prihodnost vašega podjetja. Pri tem ne gre le za privabljanje vlagateljev. Ustvarjanje poslovnega načrta pomaga vam in vaši ekipi, da bolje organizirate svoje podjetje, tako da eno oko gledate na trenutno stanje, z drugim pa na prihodnost podjetja. Ne glede na to, ali boste napisali poslovni načrt za novo poslovno idejo ali pa za rast svojega podjetja, imate zdaj izčrpen vodnik in informacije, ki jih potrebujete za začetek dela v naslednji fazi poslovne ideje ali lastnega podjetja.

Čeprav lahko svoj poslovni načrt uporabljate za privabljanje vlagateljev, partnerjev, dobaviteljev itd., ne pozabite, da je cilj vašega poslovnega načrta prvo prepričati vas, da je vaša ideja smiselna in vredna vašega časa, denarja ter vloženega truda.

Uspešno,
Spletnik

5/5 - (2 votes)

Bodite na tekočem s trendi v digitalnem marketingu

Prijavite se na e-novice

Ocenite to stran

5/5 - (2 votes)