Poglavje 11: Dizajn in razvoj novih proizvodov in storitev

Feb 18, 2009
Feb 18, 2009

V današnjem času ko za napačne odločitve tako na gospodarskem kot političnem področju radi uporabljamo besedo »kriza«, je uspeh posameznih podjetij kot tudi nacionalnih ekonomij kritično odvisen od sposobnosti ustvarjanja in proizvajanja inovativnih, uporabnih in privlačnih proizvodov in storitev. Razmere na svetovnih trgih so se drastično spremenile, konkurenca med podjetji se ne odvija samo na osnovi cene, pomembnejši so postali tudi ostali konkurenčni dejavniki kot so: kvaliteta proizvodov in storitev, kreativnost, funkcionalnost, …itd.

Raziskave kažejo, da so podjetja, ki investirajo v produktni in proizvodni razvoj, tako v tradicionalnih kot tudi v novih panogah, uspešnejša od konkurenčnih podjetij, ki razvoju ne namenjajo večje pozornosti. Zavedati pa se je potrebno, da same investicije v razvoj novih tehnologij in oblikovanje novih proizvodov niso zadostno zagotovilo uspeha podjetij. Konkurenčnost zagotavlja podjetje s specifičnim spletom cenovnih in necenovnih dejavnikov – trženjskim spletom, kontrolo kvalitete, raziskavami in razvojem, prodajno politiko poprodajnih storitev in še bi lahko naštevali.
Za uspešno delovanje poslovnih funkcij v podjetju, tako tudi raziskav in razvoja, oblikovanja in drugih, mora biti v podjetju zgrajen ustrezen sistem vodenja in upravljanja le-teh.
Oblikovanje novih proizvodov in storitev lahko obravnavamo na treh ravneh:

1. Strateška raven: na tej ravni podjetje zgradi strategijo oblikovanja novega proizvoda/storitve, ki upošteva tržne potrebe, dolgoročne spremembe v povpraševanju, tehnološke spremembe in splošne družbene razmere.

2.
Organizacijska raven: na tej ravni podjetje zgradi organizacijsko strukturo oblikovanja novega proizvoda/storitve, pri čemer upošteva svojo velikost, dejavnost, fazo na krivulji življenskega cikla, v kateri se nahaja in druge dejavnike.
3. Projektna raven: na tej ravni se dejansko odvija proces oblikovanja novega proizvoda/storitve. Proces je sestavljen iz več faz, ki jih ločimo na: fazo planiranja, fazo razvoja in proizvodno fazo.

Podjetje si ne sme prizadevati prodajati le dobrine, ki jih zna proizvajati oziroma za katere je specializirano, ampak se mora truditi proizvajati tiste dobrine, po katerih potrošniki povprašujejo.

Opredelitev pojmov, dizajna, raziskav

Dizajn lahko na kratko opredelimo kot proces spreminjanja nove ideje v procedure in postopke, na podlagi katerih podjetje oblikuje nov proizvod. Procedure in postopki dajejo proizvodu/storitvi specifične lastnosti, izgled, uporabo in način proizvodnje.
Ločimo več vrst dizajna:

– Eksperimentalni dizajn:
  se ukvarja z razvojem in pripravo proizvodnih postopkov, navodil in procesov za produkcijo popolnoma novih proizvodov/storitev. Značilno zanj je razvijanje prototipov in pilotskih proizvodenj.
– Oblikovalski inženiring:
na podlagi obstoječih tehnologij razvija specifične postopke.
– Modni dizajn:
se ukvarja predvsem z razvojem zunanjega videza proizvodov, na podlagi modnih smernic, za kar navadno ni potreben razvoj novih tehnologij.
– Upravljanje dizajna: se ukvarja s planiranjem in vodenjem aktivnosti, katerih rezultat je ponudba novih proizvodov/storitev.
Proces dizajna ima štiri tipične sestavine, ki jim pravimo 4 C-ji dizajna (analogno z 4 P-ji v trženjeskem spletu o katerem sem pisal v enem prejšnjih poglavij: price(cena), product (proizvod), place (prodajne poti), promotion (tržno komuniciranje):

1.Creativity (ustvarjalnost):
dizajn pomeni ustvarjanje nečesa novega, kar še ne obstaja, pa naj gre za popolnoma nov proizvod/storitev, ali pa za predelavo že obstoječega proizvoda ali storitve.
2.Complexity (kompleksnost, vseobsežnost): dizajn vključuje odločanje o večji količini parametrov in spremenljivk.
3.Compromise (sporazum): v procesu dizajna je mnogokrat potrebno sprejemati kompromisne rešitve, da bi zadovoljili pogostokrat konfliktne interese vseh interesnih skupin.
4.Choice (izbira): v procesu dizajna se izbira med različnimi možnimi rešitvami posameznih problemov.

Pod pojmom raziskave in razvoj razumemo sistematično kreativno delo, katerega cilj je povečati znanje o proizvodih/storitvah, njihovih procesih in uporabiti to znanje za razvoj novih materialov, proizvodov, storitev, procesov oziroma izboljšavo obstoječih. Dizajn je del razvojno raziskovalnih aktivnosti v podjetju.

V večjih podjetjih kjer v procesu razvoja novega proizvoda/storitve sodeluje več oddelkov podjetja, oddelek za oblikovanje in dizajn na podlagi ugotovitev oddelka za trženje, fizično oblikuje izdelek tako, da kar najbolje zadovoljuje potrebe kupcev. O tem kako poteka proces oblikovanja novega proizvoda/storitve v podjetju bomo govorili prihodnjič…
Iz prejšnjih poglavij:
Poglavje 1: Planiranje strategije podjetja
Poglavje 2: Tržne raziskave in analiza trga I.
Poglavje 3: Tržne raziskave in analiza trga II.
Poglavje 4: Ekonomika poslovne zamisli I.
Poglavje 5: Ekonomika poslovne zamisli II
Poglavje 6: Načrt trženja I.
Poglavje 7: Načrt trženja II.
Poglavje 8: Načrt trženja III. (Izdelek in njegove prodajne poti)
Poglavje 9: Prodajne cene
Poglavje 10: Tržno komuniciranje

Bodite na tekočem s trendi v digitalnem marketingu

Prijavite se na e-novice

Ocenite to stran

Politika piškotkov

To spletno mesto uporablja piškotke.

Z nadaljevanjem uporabe strani se strinjate z uporabo le-teh.

Kliknite za več informacij o piškotkih.