Poglavje 12: Proces oblikovanja novega proizvoda/storitve v podjetju

Feb 25, 2009
Feb 25, 2009

V procesu razvoja novega proizvoda ali storitve sodeluje večje število oddelkov podjetja  (seveda v primeru kadar ima podjetje večje število zaposlenih): trženjski, razvojni, produkcijski in pa tudi vodstvo podjetja.
Tržni oddelek podjetja definira tržno priložnost, tržni potencial novega proizvoda ali storitve, potrebe potrošnikov v zvezi z novim proizvodom ali storitvijo, kasneje pa poskrbi za promocijo in lansiranje proizvoda/storitve na trg…

Oddelek za oblikovanje (dizajn): fizično oblikuje izdelek tako (pri storitvah tega oddelka ni), da kar najbolje zadovoljuje potrebe kupcev. Oblikovanje proizvoda vključuje inženirsko oblikovanje, ki določa mehanične lastnosti proizvoda, potrebno programsko opremo za razvoj in industrijsko oblikovanje, ki razvija zunanji videz in uporabne lastnosti prizvoda.
Produkcijska funkcija je odgovorna za izdelavo končnega proizvoda ali storitve, skrbi pa tudi za nakup sestavnih (v primeru storitve parcialnih) delov in materialov ter distribucijo dokončanih proizvodov.
Za uspešno in učinkovito razvijanje novega proizvoda je zelo pomembno oblikovanje projektne skupine, ki je sestavljena iz specialistov na posameznih funkcijskih področjih. Pri razvoju proizvoda ali storitve s projektno skupino sodelujejo tudi ostali delavci in zunanji strokovnjaki.
Celoten proces razvoja novega proizvoda ali storitve lahko razdelimo na nekaj logičnih korakov:

1.Razvoj koncepta novega proizvoda ali storitve. To fazo razdelimo v več podfaz:

1.1Prepoznavanje potreb kupcev.
1.2Opredelitev ciljnih značilnosti proizvoda ali storitve.
1.3Analiza konkurenčnih proizvodov.
1.4Generiranje konceptov novega proizvoda ali sotoritve.
1.5Izbira najustreznejšega koncepta.
1.6Ponovna opredelitev značilnosti proizvoda ali storitve.

2.Sistemska faza, v kateri se opredeli arhitektura proizvoda ali storitve, osnovni sestavni deli in komponente.
3.Natančen dizajn proizvoda/storitve. V tej fazi se izdela podroben seznam potrebnih materialov in sestavnih delov proizvoda/storitve, pripravijo se vsa potrebna orodja in dokumentacija za izdelavo posameznih elementov.
4.Testiranje in dokončne izboljšave. V tej fazi se naredijo prvi prototipi proizvoda, s katerimi se ugotavlja, ali proizvod zadovoljuje potrebe kupcev (alfa prototip) ter zanesljivost in učinkovitost proizvoda (beta prototip).
5.Poskusna (pilotska) produkcija. Namen te faze je usposobitev zaposlenih za produkcijo in organizacijo proizvodnega procesa. Prehod med pilotsko in redno proizvodnjo je običajno tekoč in praktično neopazen.

V nadaljevanju bomo bolj podrobno predstavili korake v oblikovanju novega proizvoda, ki jim je potrebno nameniti več pozornosti in časa.
Prepoznavanje potreb kupcev
Glavni nameni raziskave trga, ki jo podjetje naredi predno začne s procesom oblikovanja proizvoda so:

– Zagotoviti, da bo nov proizvod osredotočen na zadovoljevanje potreb kupcev,
– Identificirati vse obstoječe in potencialne potrebe kupcev,
– Postaviti temelje za opredeljevanje ciljnih značilnosti proizvoda,
– Zagotoviti, da so upoštevane potrebe vseh ciljnih skupin kupcev,
– Približati potrebe kupcev vsem članom razvojne skupine.

Proces identifikacije potreb kupcev je kompleksen, zato ga v podjetju navadno razčlenijo na večje število korakov. V prvem koraku podjetje opredeli ciljni trg, ciljne skupine kupcev in ciljne značilnosti proizvoda. Nato se loti zbiranja podatkov od kupcev. Pri zbiranju tovrstnih podatkov si v podjetju lahko pomagajo z uporabo ene ali kombinacije več različnih metod (intervju s kupci, organiziranje skupinskih srečanj s kupci ter opazovanje obnašanja kupcev pri uporabi že obstoječih podobnih proizvodov). Naslednji korak se osredotoča na zahteve kupcev, ki jih je potrebno prevesti v tehnični jezik razumljiv produktnim specialistom. Na podlagi tega se izdela prednostna lestvica zahtev kupca, ki se razporedijo glede na njihovo relativno pomembnost. V zadnjem koraku ovrednotimo dobljene rezultate in proces. Glavni namen tega koraka je seznaniti vse člane projektne skupine s potrebami kupcev in zagotoviti, da bodo upoštevane tudi tiste potrebe kupcev, ki jih le-ti niso bili sposobni izraziti eksplicitno.
Prihodnjič se bomo dotaknili in opredelili tehnične značilnosti proizvoda, si pogledali kako izdelamo njegov koncept in kako le tega potem izberemo izmed več možnih konceptov ter kako oblikujemo arhitekturo proizvoda, ali drugače, kako  naredimo shemo posameznih funkcijskih elementov proizvoda.
Iz prejšnjih poglavij:
Poglavje 1: Planiranje strategije podjetja
Poglavje 2: Tržne raziskave in analiza trga I.
Poglavje 3: Tržne raziskave in analiza trga II.
Poglavje 4: Ekonomika poslovne zamisli I.
Poglavje 5: Ekonomika poslovne zamisli II
Poglavje 6: Načrt trženja I.
Poglavje 7: Načrt trženja II.
Poglavje 8: Načrt trženja III. (Izdelek in njegove prodajne poti)
Poglavje 9: Prodajne cene
Poglavje 10: Tržno komuniciranje
Poglavje 11: Dizajn in razvoj novih proizvodov in storitev

Bodite na tekočem s trendi v digitalnem marketingu

Prijavite se na e-novice

Ocenite to stran

Politika piškotkov

To spletno mesto uporablja piškotke.

Z nadaljevanjem uporabe strani se strinjate z uporabo le-teh.

Kliknite za več informacij o piškotkih.