Poglavje 14: Na kaj moramo biti pozorni pri oblikovanju podjetniškega teama – skupine?

Mar 18, 2009
Mar 18, 2009

Z razvojem podjetja dobiva podjetnik – ustanovitelj oziroma podjetniška skupina vse več managerskih vlog, zato se mora v podjetju postopoma oblikovati učinkovita podjetniška skupina. Podjetniki – lastniki so bolj ali manj uspešni pri oblikovanju svojega podjetniškega teama. Upešne podjetniške skupine se od manj uspešnih razlikujejo predvsem po tem ali je podjetniku uspelo prepričati ključne ljudi v skupini, da sprejmejo njegovo vizijo podjetja in se mu pridružijo pri uresničevanju njegovih sanj.

Za člane podjetniške skupine je zelo pomembno, da občutijo:

– Medsebojno povezanost. To pomeni, da člani teama verjamejo, da so vsi na istem, in da podjetje zmaga le, če zmagajo vsi. Če je eden izmed članov teama neuspešen, so neuspešni vsi. Nasprotno pa se uspeha veselijo in so ga deležni vsi člani teama.

– Celovitost. Pri sprejemanju odločitev se upoštevajo dolgoročni cilji podjetja kot celote in ne le kratkoročni interesi posameznika ali posameznega oddelka. Člani teama imajo skupen končni cilj, vsak pa ima še svoje specifične interese in podcilje.

– Teamsko delo. Teamsko delo pomeni medsebojno dopolnjevanje znanja članov skupine z namenom opraviti neko končno nalogo ali doseči končni cilj. Cilj je spodbujati uspešnost teama kot celote in ne samo posameznih članov. Vsak član teama pozna svojo vlogo in se jo trudi čim bolje igrati.

– Dolgoročna zavezanost. Člani dolgoročno zavezanega teama verjamejo, da je cilj podjetja preživetje na dolgi rok, zato v skladu s to filozofijo ne pričakujejo kratkoročnih profitov.

– Zavezanost k ustvarjanju vrednosti. Člani teama so zavezani k ustvarjanju vrednosti, kar pomeni več koristi za podjetje kot celoto in njegove kupce. Vsak član se neprestano trudi maksimirati svojo uspešnost.

– Enako neenakost. V uspešnem teamu je oblikovana kultura in klima, postavljena pa so tudi temeljna pravila. Predvsem je potrebno določiti odgovornost za ključne naloge. Deleži podjetja ne morejo biti enakovredno razdeljeni med ustanovitelji in ključnimi managerji. V team je potrebno vgraditi mehanizem kontrole delovanja. Za vse svoje dosežke morajo biti člani teama pravično nagrajeni.

– Poštenost. Nagrade članom teama in lastništvo delnic temeljijo na njihovem prispevku podjetju, zmogljivostih in rezultatih skozi čas. Vse to pa so dinamične kategorije, ki se ne morejo določiti vnaprej, zato se s časom delajo ponovna ovrednotenja in popravki.

Pred oblikovanjem teama si mora podjetnik odgovoriti na naslednja vprašanja:

 • Katera so tista potrebna znanja in veščine, ki jih moram imeti za uspeh podjetja?
 • Ali imam znanja na funkcijskih področjih, kritičnih za uspeh podjetja?
 • Ali imam potrebne zveze in kontakte na področjih, kritičnih za uresničitev poslovne priložnosti?
 • Ali lahko ostale partnerje pri ustanovitvi podjetja uspešno uskladim z ostalimi člani upravljalskega teama?
 • Kaj želim v poslu doseči, kakšni so moji cilji glede prihodkov, čemu se moram za doseganje svojih ciljev odpovedati?
 • Kakšna so tveganja poslovne priložnosti, ali sem se zn jimi pripravljen soočiti?
 • Kakšna bo vloga zunanjih strokovnjakov v vodenju podjetja?

Pri sestavljanju podjetniških teamov podjetniki uporabljajo najrazličnejše tehnike. Ena izmed tehnik izbire ljudi v skupino temelji na uporabi DISC sistema, ki ga je razvil in razložil William Marston v delu Emotions of Normal People.
Osnovno pravilo sistema je, da skupino sestavimo tako, da bodo zastopane naslednje osebnostne lastnosti:
D = Dominant (prevladujoč), je človek, ki je prepričan v svoj prav, je močna osebnost in se nerad ukloni volji drugih ljudi. S svojim vedenjem močno vpliva na okolje, v katerem se giblje.
I = Influencing (vpliven), je človek, ki se obnaša tako, da je vedno v središču pozornosti. Čeprav je nagnjen k prepričevanju ljudi v svoj prav, se ne znajde najbolje v stresnih situacijah.
S = Steady (neomajen, stabilen), je človek, ki rad sodeluje z drugimi, da bi skupaj čim bolje opravili zastavljene naloge. V stresnih situacijah ni zaletav, ne sprejema nepremišljenih odločitev, probleme rešuje z logičnim mišljenjem in razmislekom.
C = Compliant (ustrežljiv, pohleven), so ljudje, ki si prizadevajo, da se stvari odvijajo na enostaven, čim bolj preprostgladek način. V konfliktnih situacijah igrajo vlogo mirovnega pogajalca.
V podjetniško skupino je potrebno vključiti ljudi z različnimi osebnostnimi lastnostmi!!
Najpogostejše napake, ki jih podjetniki delajo pri vključevanju ljudi v vodstveno skupino, pa so:

 1. Podjetnik vključi v skupino prijatelje, sorodnike in druge, ki niso dovolj kvalificirani za posamezne funkcije ali pa niso dovolj privrženi podjetju.
 2. Podjetnik ponudi nekaterim članom prevelik delež v lastnini ali previsoke zaslužke, s čimer demotivira ostale člane.
 3. Podjetnik mora jasno določiti, kakšne so pravice članov, ki izstopijo iz teama.
 4. Podjetnik zaradi težnje po popolni kontroli podjetja ni pripravljen prepustiti drugim del lastništva.
 5. Podjetnik mora jasno razmejiti odgovornosti za ključne naloge, tako da ne pride do podvajanja odgovornosti in sposobnosti. Jasno mora biti določeno, kdo ima pri sprejemanju odločitev zadnjo besedo in kako se rešujejo razlike v stališčih.
 6. Podjetnik nima pravega načrta izpopolnjevanja management teama.
 7. Team mora imeti dobre razjasnjene vrednote in cilje. V uspešnih podjetjih se osebni cilji in vrednote dobro dopolnjujejo in so cilji podjetja hkrati tudi cilji članov teama.
 8. Podjetnik si ne zagotovi svetovanja in pomoči drugih strokovnjakov.

Eden izmed pomembnih elementov, ki zahteva posebno pozornost in o katerem bomo spregovorili v prihodnjem poglavju pa so nagrade in spodbude, ki podjetniški team motivirajo  k uspešnosti in učinkovitosti izvajanja nalog in doseganju ciljev.
Iz prejšnjih poglavij:
Poglavje 1: Planiranje strategije podjetja
Poglavje 2: Tržne raziskave in analiza trga I.
Poglavje 3: Tržne raziskave in analiza trga II.
Poglavje 4: Ekonomika poslovne zamisli I.
Poglavje 5: Ekonomika poslovne zamisli II
Poglavje 6: Načrt trženja I.
Poglavje 7: Načrt trženja II.
Poglavje 8: Načrt trženja III. (Izdelek in njegove prodajne poti)
Poglavje 9: Prodajne cene
Poglavje 10: Tržno komuniciranje
Poglavje 11: Dizajn in razvoj novih proizvodov in storitev
Poglavje 12: Proces oblikovanja novega proizvoda/storitve v podjetju
Poglavje 13: VODSTVENA SKUPINA IN KADRI – Zakaj so za uspešen razvoj podjetja pomembnejši ljudje, ki ga vodijo, kot pa tehnologija?

Bodite na tekočem s trendi v digitalnem marketingu

Prijavite se na e-novice

Ocenite to stran

Politika piškotkov

To spletno mesto uporablja piškotke.

Z nadaljevanjem uporabe strani se strinjate z uporabo le-teh.

Kliknite za več informacij o piškotkih.